Elnökségi ülés 2013. március 4.

Jelen vannak:
8 fő elnökségi tag
2 fő Felügyelő Bizottsági tag
2 fő aktíva

 

Küldöttközgyűlés Miskolcon, 43 küldött helyett 29 fő vett részt, kezdete 1 órával később, a beszámolókat és végleges költségvetést elfogadták.

Vetélkedőn 6 VTSZ és 2 más csapat vett részt, színvonalas, érdekes és nehéz volt.

Tavaszi csillagtúra előkészítése rendben

Kárpátalja folyamatban

Soproni találkozóra programok összeállítása

Pályázatok folyamatosan

Minősítés: 163 fő, érvényesítés, fotók, lista, VTSZ tagság helyzete

Egy központi egyesület megalakítása, mely lehetőséget biztosítana a megszűnők tagságának megmaradására

Egyesületek látogatása: közgyűlésen elnökségi tag résztvétele

Molnár István Kárpátalján képviselte a VTSZ-t